Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGage 417 Płytka wzorcowa, pojedyncza, stalowa
PL
  • Dane techniczne

Nr kat.Wymiar nominalnynormaKlasa tolerancjiPrzekrój (mm)
4801209
0,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801219
1 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801220
1,001 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801221
1,002 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801222
1,003 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801223
1,004 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801224
1,005 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801225
1,006 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801226
1,007 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801227
1,008 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801228
1,009 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801229
1,01 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801230
1,02 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801231
1,03 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801232
1,04 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801233
1,05 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801234
1,06 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801235
1,07 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801236
1,08 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801237
1,09 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801238
1,1 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801239
1,11 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801240
1,12 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801241
1,13 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801242
1,14 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801243
1,15 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801244
1,16 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801245
1,17 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801246
1,18 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801247
1,19 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801248
1,2 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801249
1,21 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801250
1,22 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801251
1,23 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801252
1,24 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801253
1,25 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801254
1,26 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801255
1,27 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801256
1,28 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801257
1,29 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801258
1,3 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801259
1,31 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801260
1,32 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801261
1,33 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801262
1,34 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801263
1,35 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801264
1,36 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801265
1,37 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801266
1,38 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801267
1,39 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801268
1,4 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801269
1,41 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801270
1,42 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801271
1,43 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801272
1,44 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801273
1,45 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801274
1,46 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801275
1,47 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801276
1,48 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801277
1,49 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801278
1,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801279
1,6 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801280
1,7 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801281
1,8 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801282
1,9 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801283
2 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801284
2,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801285
3 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801286
3,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801287
4 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801288
4,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801289
5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801290
5,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801291
6 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801292
6,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801293
7 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801294
7,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801295
8 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801296
8,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801297
9 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801298
9,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801299
10 mm
DIN EN ISO 3650
1
30 x 9
4801300
10,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801301
11 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801302
11,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801303
12 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801304
12,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801305
13 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801306
13,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801307
14 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801308
14,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801309
15 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801310
15,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801311
16 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801312
16,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801313
17 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801314
17,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801315
18 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801316
18,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801317
19 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801318
19,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801319
20 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801320
20,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801321
21 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801322
21,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801323
22 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801324
22,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801325
23 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801326
23,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801327
24 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801328
24,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801329
25 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801330
30 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801331
40 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801332
50 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801333
60 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801334
70 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801335
75 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801336
80 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801337
90 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801338
100 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801339
125 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801340
150 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801341
175 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801342
200 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801343
250 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801344
300 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801346
400 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801348
500 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801349
600 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801350
700 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801351
800 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801352
900 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801353
1000 mm
DIN EN ISO 3650
1
35 x 9
4801357
1,0005 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801358
0,55 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801359
0,6 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801360
0,65 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801361
0,7 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801362
0,75 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801363
0,8 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801364
0,85 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801365
0,9 mm
DIN EN ISO 3650
1
4801366
0,95 mm
DIN EN ISO 3650
1
4803179
41,299999 mm
DIN EN ISO 3650
1
4803180
131,399994 mm
DIN EN ISO 3650
1
4803181
243,5 mm
DIN EN ISO 3650
1
4803182
481,100006 mm
DIN EN ISO 3650
1