Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGage 417 Płytka wzorcowa, pojedyncza, stalowa
PL
  • Dane techniczne

Nr kat.Wymiar nominalnynormaKlasa tolerancjiPrzekrój (mm)
4801409
0,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801419
1 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801420
1,001 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801421
1,002 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801422
1,003 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801423
1,004 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801424
1,005 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801425
1,006 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801426
1,007 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801427
1,008 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801428
1,009 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801429
1,01 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801430
1,02 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801431
1,03 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801432
1,04 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801433
1,05 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801434
1,06 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801435
1,07 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801436
1,08 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801437
1,09 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801438
1,1 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801439
1,11 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801440
1,12 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801441
1,13 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801442
1,14 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801443
1,15 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801444
1,16 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801445
1,17 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801446
1,18 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801447
1,19 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801448
1,2 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801449
1,21 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801450
1,22 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801451
1,23 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801452
1,24 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801453
1,25 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801454
1,26 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801455
1,27 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801456
1,28 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801457
1,29 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801458
1,3 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801459
1,31 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801460
1,32 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801461
1,33 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801462
1,34 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801463
1,35 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801464
1,36 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801465
1,37 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801466
1,38 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801467
1,39 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801468
1,4 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801469
1,41 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801470
1,42 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801471
1,43 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801472
1,44 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801473
1,45 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801474
1,46 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801475
1,47 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801476
1,48 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801477
1,49 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801478
1,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801479
1,6 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801480
1,7 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801481
1,8 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801482
1,9 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801483
2 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801484
2,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801485
3 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801486
3,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801487
4 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801488
4,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801489
5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801490
5,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801491
6 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801492
6,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801493
7 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801494
7,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801495
8 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801496
8,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801497
9 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801498
9,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801499
10 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4801500
10,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801501
11 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801502
11,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801503
12 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801504
12,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801505
13 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801506
13,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801507
14 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801508
14,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801509
15 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801510
15,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801511
16 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801512
16,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801513
17 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801514
17,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801515
18 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801516
18,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801517
19 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801518
19,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801519
20 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801520
20,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801521
21 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801522
21,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801523
22 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801524
22,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801525
23 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801526
23,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801527
24 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801528
24,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801529
25 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801530
30 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801531
40 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801532
50 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801533
60 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801534
70 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801535
75 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801536
80 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801537
90 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801538
100 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801539
125 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801540
150 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801541
175 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801542
200 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801543
250 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801544
300 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801546
400 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801548
500 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801549
600 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801550
700 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801551
800 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801552
900 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801553
1000 mm
DIN EN ISO 3650
2
35 x 9
4801777
0,55 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801778
0,6 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801779
0,65 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801780
0,7 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801781
0,75 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801782
0,8 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801783
0,85 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801784
0,9 mm
DIN EN ISO 3650
2
4801785
0,95 mm
DIN EN ISO 3650
2
4803068
1,0005 mm
DIN EN ISO 3650
2
30 x 9
4803329
41,299999 mm
DIN EN ISO 3650
2
4803330
131,399994 mm
DIN EN ISO 3650
2
4803331
243,5 mm
DIN EN ISO 3650
2
4803382
481,100006 mm
DIN EN ISO 3650
2