Technika pomiarowa
Technika pomiarowa
MarGage 417 Płytka wzorcowa, pojedyncza, stalowa
PL
  • Dane techniczne

Nr kat.Wymiar nominalnynormaKlasa tolerancjiPrzekrój (mm)
4803386
1,0005 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803409
0,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803419
1 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803420
1,001 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803421
1,002 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803422
1,003 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803423
1,004 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803424
1,005 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803425
1,006 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803426
1,007 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803427
1,008 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803428
1,009 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803429
1,01 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803430
1,02 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803431
1,03 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803432
1,04 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803433
1,05 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803434
1,06 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803435
1,07 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803436
1,08 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803437
1,09 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803438
1,1 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803439
1,11 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803440
1,12 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803441
1,13 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803442
1,14 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803443
1,15 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803444
1,16 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803445
1,17 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803446
1,18 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803447
1,19 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803448
1,2 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803449
1,21 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803450
1,22 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803451
1,23 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803452
1,24 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803453
1,25 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803454
1,26 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803455
1,27 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803456
1,28 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803457
1,29 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803458
1,3 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803459
1,31 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803460
1,32 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803461
1,33 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803462
1,34 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803463
1,35 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803464
1,36 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803465
1,37 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803466
1,38 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803467
1,39 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803468
1,4 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803469
1,41 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803470
1,42 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803471
1,43 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803472
1,44 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803473
1,45 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803474
1,46 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803475
1,47 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803476
1,48 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803477
1,49 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803478
1,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803479
1,6 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803480
1,7 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803481
1,8 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803482
1,9 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803483
2 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803484
2,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803485
3 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803486
3,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803487
4 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803488
4,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803489
5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803490
5,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803491
6 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803492
6,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803493
7 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803494
7,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803495
8 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803496
8,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803497
9 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803498
9,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803499
10 mm
DIN EN ISO 3650
K
30 x 9
4803500
10,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803501
11 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803502
11,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803503
12 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803504
12,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803505
13 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803506
13,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803507
14 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803508
14,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803509
15 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803510
15,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803511
16 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803512
16,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803513
17 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803514
17,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803515
18 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803516
18,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803517
19 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803518
19,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803519
20 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803520
20,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803521
21 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803522
21,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803523
22 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803524
22,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803525
23 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803526
23,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803527
24 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803528
24,5 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803529
25 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803530
30 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803531
40 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803532
50 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803533
60 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803534
70 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803535
75 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803536
80 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803537
90 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803538
100 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803539
125 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803540
150 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803541
175 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803542
200 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803543
250 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803544
300 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803546
400 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803548
500 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803549
600 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803550
700 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803551
800 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803552
900 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9
4803553
1000 mm
DIN EN ISO 3650
K
35 x 9